Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 2.8.2016 – Cocchi ja Falcione v. komissio

(Asia F-134/11)1

(Henkilöstö – Avustamisvelvollisuus – Henkilöstösääntöjen 24 artikla – Avustamispyynnön hylkääminen – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta – Eläkeoikeuksien siirtämistä koskeva hakemus – Eläkeoikeuksien siirtämistä koskevan hakemuksen peruuttaminen oikeudenkäynnin kuluessa – Hylättyä avustamispyyntöä koskevan lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppen, Belgia) ja Nicola Falcione (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat S. Orlandi, J.-N. Nouis ja D. de Abreu Caldas, sitten S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Martin ja J. Baquero Cruz, sitten J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara, ja lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumottavaksi päätös, jolla hylättiin kantajien tekemä henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukainen avustamispyyntö, joka esitettiin sen johdosta, että kantajien hyväksymä eläkeoikeuksien siirtämistä koskeva ehdotus kumottiin, ja kun kohtuullinen aika eläkeoikeuksien siirtämistä koskevan mahdollisuuden käyttämiseksi oli jo kulunut

Määräysosa

Lausunnon antaminen asiassa F-134/11, Cocchi ja Falcione v. komissio, raukeaa.

Giorgio Cocchi, Nicola Falcione ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 65, 3.3.2012, s. 23.