ĢENERĀLADVOKĀTA HENRIKA SAUGMANDSGORA ĒES

[HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE]

SECINĀJUMI,

sniegti 2020. gada 2. aprīlī (1)

Lieta C264/19

Constantin Film Verleih GmbH

pret

YouTube LLC,

Google Inc.

(Bundesgerichtshof (Federālā augstākā tiesa, Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Autortiesības un blakustiesības – Video kopīgošanas platforma internetā – YouTube – Filmas izvietošana tiešsaistē bez tiesību īpašnieka piekrišanas – Prasība par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu – Direktīva 2004/48/EK – 8. pants – Īpašnieka tiesības uz informāciju – 8. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Jēdziens “nosaukumi un adreses” – Apjoms – Elektroniskā adrese, IP adrese un tālruņa numurs – Izslēgšana1      Oriģinālvaloda – franču.