Avaliku Teenistuse Kohtu kolmanda koja esimehe 12. juuli 2011. aasta määrus - Hidalgo versus parlament

(kohtuasi F-70/10)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Kolmanda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 288, 23.10.10, lk 75.