Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 2 december 2008 - Baniel-Kubinova mot Europaparlamentet

(Mål F-131/07)(1)

(Personalmål - Tillfälligt anställda och extraanställda som har erhållit provanställning - Artikel 10 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna - Rätt till dagtraktamente efter att ha erhållit en del av ett bosättningsbidrag)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen Luxemburg) och tretton andra tjänstemän vid Europaparlamentet (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: R. Ignătescu och S. Seyr)

Saken

Ogiltigförklaring av flera beslut genom vilka parlamentets tillsättningsmyndighet har avslagit sökandenas ansökan om sådant dagtraktamente som avses i artikel 10 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 103, 19.7.2008, s. 32.