Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedums – Wurster/EIGE

(lieta F-20/12 un F-43/12) 1

Civildienests – EIGE personāls – Pagaidu darbinieks – EIGE darbinieku, kas nesen iecelti vidējās vadības līmenī, vadības spēju pārbaudes procedūra – Pārcelšana amatā, kurā nav jāveic vadība – Tiesības tikt uzklausītam – Likuma piemērojamība – Jautājuma izskatīšana pēc savas ierosmes – Pamatojuma aizstāšana, ko pēc savas ierosmes veic tiesa

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Barbara Wurster (Viļņa, Lietuva) (pārstāvji sākotnēji T. Bontinck un S. Woog, advokāti, vēlāk T. Bontinck un S. Greco, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (pārstāvis M. Velardo, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt atbildētāja lēmumu pārcelt prasītāju no izpildvadītāja amata uz nodaļas vadītāja amatu, kura pildīšanai nav nepieciešamas ar vadīšanu saistītas iemaņas. Otrkārt, prasība atcelt EIGE direktores lēmumu noraidīt prasītājas lūgumus saņemt vadības atlīdzību par periodu no 2011. gada 1. jūnija līdz 30. septembrimRezolutīvā daļa:atcelt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta direktores 2011. gada 8. septembra lēmumu pārcelt B. Wurster Resursu un dokumentācijas centra nodaļas vadītājas amatā;pārējā daļā prasību noraidīt;Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts sedz savus un atlīdzina B. Wurster tiesāšanās izdevumus.