Žaloba podaná dne 28. května 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-57/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipresa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise snížit příspěvek v invaliditě žalobce za červen až září 2011.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise – a v rozsahu, v němž existuje – o zamítnutí žádosti ze dne 19. října 2011;

zrušit rozhodnutí Komise – a v rozsahu, v němž existuje – o zamítnutí stížnosti ze dne 20. října 2011;

zrušit všechna rozhodnutí – pokud a v rozsahu, v němž existují – na jejichž základě Komise protiprávně snížila každou měsíční platbu příspěvku v invaliditě příslušející žalobci za červen až září 2011 o peněžní částku v celkové výši 1661 eur, a zrušit rozhodnutí – pokud a v rozsahu, v němž existují – provést následující odpočty;

uložit Komisi povinnost zaplatit žalobci částku ve výši 1661 eur, spolu s úroky z uvedené částky v sazbě 15 % ročně a s roční kapitalizací od 27. října 2011 do dne, kdy bude výše uvedená částka skutečně zaplacena;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.