Talan väckt den 7 juni 2010 - Lebedef mot kommissionen

(Mål F-40/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om att sökanden otillbörligen överskridit sin rätt till semester med 5,5 dagar under år 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 11 augusti 2009, i vilket generaldirektören vid Eurostat instruerat sin personalavdelning att meddela byrån för handläggning av individuella rättigheter att sökanden otillbörligen överskridit sin rätt till semester med 5,5 dagar under år 2009, för vilken tidsperiod denne förlorar rätten till lön, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________