Allergan Holdings France’i 26. jaanuaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 18. novembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-664/19: Allergan Holdings France versus EUIPO – Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

(kohtuasi C-41/21 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Allergan Holdings France (esindajad: avocat T. de Haan ja solicitor J. Day)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Dermavita Co. Ltd

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 29. aprilli 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Allergan Holdings France’i kohtukulud tema enda kanda.

____________