Prasība, kas celta 2009. gada 12. maijā - Wendler/Komisija

(lieta F-49/09)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eberhard Wendler, Laveno Mombello (Itālija) (pārstāvis - M. Müller-Trawinski, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atbildētājas pieprasījuma prasītājam norādīt bankas kontu viņa pensijas maksājumiem viņa dzīvesvietā Itālijā atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

Prasītājs lūdz

atcelt atbildētājas 2008. gada 9. septembra lēmumu norādīt bankas kontu viņa pensijas maksājumiem viņa dzīvesvietā, ar ko noraidīta prasītāja 2008. gada 19. februāra sūdzība;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________