Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 9. juuni 2010. aasta otsus - Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-56/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kahju hüvitamise hagi - Administratsiooni juurdepääs ametniku ametikorterile - Kodu ja eraelu kaitse)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindajad: G. Cipressa, hiljem advokaadid G. Cipressa ja L. Mansullo)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega komisjon jättis rahuldamata hageja taotluse hüvitada talle esiteks kahju, mis tekitati seeläbi, et komisjoni teenistujad tungisid 8. aprillil 2002 tema ametikorterisse Luandas, ning teiseks loovutada nimetatud sündmuse raames tehtud fotode koopiad ning hävitada kõik selle sündmusega seonduvad dokumendid.

Resolutsioon

Mõista Euroopa Komisjonilt L. Marcuccio kasuks välja 5000 eurot.

Tühistada Euroopa Komisjoni 11. septembri 2008. aasta otsus osas, milles sellega jäeti rahuldamata L. Marcuccio 24. aprilli 2008. aasta taotlus, mis puudutas fotode saatmist, fotode hävitamist ja hävitamisega seonduva teabe edastamist.

Jätta hagis esitatud nõuded muus osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista talt lisaks välja üks neljandik L. Marcuccio kohtukuludest.

Jätta kolm neljandikku L. Marcuccio kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 205, 29.8.2009, lk 48.