Tožba, vložena 23. oktobra 2019 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-788/19)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnici: N. Gossement in C. Perrin, agentki)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Španija:

s tem, da je določila posledice neizpolnitve obveznosti posredovanja informacij o premoženju in pravicah v tujini ali prepozne predložitve obrazca „Modelo 720“, ki pomenijo, da je ta aktiva opredeljena kot neupravičeni kapitalski dobiček, ki ni predmet zastaranja;

s tem, da je avtomatično naložila fiksne denarne sankcije v višini 150 %, ki se uporabijo ob neizpolnitvi obveznosti posredovanja informacij o premoženju in pravicah v tujini ali prepozni predložitvi obrazca „Modelo 720“;

s tem, da je naložila – ob neizpolnitvi obveznosti posredovanja informacij o premoženju in pravicah v tujini ali prepozni predložitvi obrazca „Modelo 720“ – fiksne denarne sankcije, ki so višje od sankcij, ki so splošno določene za podobne kršitve;

ni izpolnila obveznosti iz členov 21, 45, 56 in 63 PDEU ter členov 28, 31, 36 in 40 Sporazuma EGP.

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Španska davčna zakonodaja davčnim rezidentom v Španiji nalaga obveznost prijave nekaterega premoženja in pravic v tujini prek davčne napovedi („Modelo 720“). Ob neizpolnitvi ali nepravilni izpolnitvi navedene obveznosti velja poseben sistem sankcij.

Komisija je ugotovila, da sankcije, ki pomenijo, da je aktiva opredeljena kot neupravičeni kapitalski dobiček, neuporaba običajnih pravil zastaranja in naložitev fiksnih denarnih sankcij pomenijo omejitev temeljnih svoboščin, zagotovljenih s PDEU in Sporazumom EGP. Čeprav bi ti ukrepi lahko bili ustrezni za dosego ciljev, ki se jim sledi, in sicer preprečevanje in boj proti davčnim utajam in goljufijam, naj ne bi bili sorazmerni.

____________