2016 m. rugpjūčio 29 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Hoeve / Komisija

(Byla F-57/13)1

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 226, 2013 8 3, p. 27.