Žaloba podaná dne 17. srpna 2011 - ZZ a další v. Parlament

(Věc F-82/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Návrh na určení protiprávnosti voleb do Výboru zaměstnanců Parlamentu a nečinnosti Evropského parlamentu v případě různých protiprávností, kterými byl stižen volební proces.

Návrhová žádání žalobců

určit, že volby do Výboru zaměstnanců Evropského parlamentu, které se uskutečnily ve dnech od 27. října do 24. listopadu 2010, byly protiprávní;

určit, že nečinnost Evropského parlamentu v případě různých protiprávností, kterými byl stižen volební proces, je protiprávní;

zrušit implicitní rozhodnutí generálního tajemníka Parlamentu ze dne 20. května 2011, kterým byla zamítnuta stížnost žalobců ze dne 20. ledna 2011, jíž se žalobci domáhali zrušení výsledků voleb do Výboru zaměstnanců oznámených dne 19. listopadu 2010 a výsledků zveřejněných ve dnech 23. a 24. listopadu a 10. prosince 2010 a uspořádání nových voleb nebo alespoň druhého kola hlasování;

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________