Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 4. maija rīkojums – Maes un Strojwas/Komisija

(lieta F-44/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pirms stāšanās darbā Savienībā iegūtās pensijas tiesības atbilstoši valsts pensiju sistēmai – Pārnešana Savienības pensiju sistēmā – Iecēlējinstitūcijas vai iestādes, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, piedāvājums ieskaitīt izdienas gadus, pamatojoties uz jaunajiem Vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem – Iebilde par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

Tiesvedības valoda  franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Olivier Maes (Bangkoka, Taizeme) un Michal Strojwas (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, advokāti, vēlāk D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis un S. Orlandi, advokāti, un visbeidzot J.-N. Louis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji D. Martin un J. Baquero Cruz, vēlāk J. Currall un G. Gattinara, pēc tam G. Gattinara un visbeidzot G. Gattinara un F. Simonetti)

Priekšmets

Prasība atcelt piedāvājumus pārnest pirms stāšanās darbā Komisijā iegūtās pensijas tiesības, pamatojoties uz aprēķinu, kurā ir ņemti vērā jaunie VĪN, kas stājušies spēkā pēc tam, kad prasītāji iesniedza pārnešanas lūgumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

Olivier Maes un Michal Strojwas sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 184, 23.6.2012., 25. lpp.