Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.10.2014 – Moschonaki v. komissio

(Asia F-55/10 RENV)

(Henkilöstö – Virkamiehet – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – Palvelukseen ottaminen – Toimielimen sisäinen avointa virkaa koskeva ilmoitus – Avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa olevat kelpoisuusedellytykset – Nimittävän viranomaisen harkintavalta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Chrysanthe Moschonaki (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Asian palauttaminen kumoamistuomion jälkeen – Vaatimus sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla jätettiin ottamatta huomioon kantajan avustaja–kirjastonhoitajan virkaa koskeva hakemus, ja komission velvoittamisesta suorittamaan kantajalle korvaus aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä.

Tuomiolauselma

Komission 30.9.2009 tekemä päätös, jolla se hylkäsi Chrysanthe Moschonakin avustaja-kirjastonhoitajan virkaan esittämän hakemuksen, hylätään.

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan Moschonakille 5 000 euron suuruinen summa.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Moschonakin oikeudenkäyntikulut asioissa F-55/10, T-476/11 P ja F-55/10 RENV.