2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Marc Soulier, Sara Doke / Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication

(Byla C-301/15)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Intelektinė ir pramoninė nuosavybė – Direktyva 2001/29/EB – Autorių teisės ir gretutinės teisės – 2 ir 3 straipsniai – Atgaminimo teisė ir teisė viešai paskelbti – Apimtis – „Neplatinamos“ knygos, kurios nėra arba nebėra skelbiamos – Nacionalinės teisės aktai, kuriais kolektyvinio teisių administravimo asociacijai pavedama įgyvendinti teisę skaitmenine forma naudoti neplatinamas knygas siekiant komercinių tikslų – Teisinė autorių sutikimo prezumpcija – Mechanizmo, užtikrinančio veiksmingą ir individualų autorių informavimą, nebuvimas)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Marc Soulier, Sara Doke

Atsakovai: Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication

dalyvaujant: Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), Joëlle Wintrebert ir kt.

Rezoliucinė dalis

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 2 straipsnio a punktas ir 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės nuostatomis, kaip antai nagrinėjamomis pagrindinėje byloje, patikėti patvirtintoms autorinių atlyginimų rinkimo ir paskirstymo asociacijoms įgyvendinti teisę leisti skaitmenine forma atgaminti ir viešai paskelbti vadinamąsias neplatinamas knygas, t. y. Prancūzijoje iki 2001 m. sausio 1 d. išleistas knygas, kurios nebeplatinamos siekiant parduoti ir nebeleidžiamos nei spausdinta, nei skaitmenine forma, kartu leidžiant šių knygų autoriams arba jų teisių perėmėjams prieštarauti dėl šio įgyvendinimo arba jį nutraukti minėtose nuostatose apibrėžtomis sąlygomis.

____________

1 OL C 294, 2015 9 7.