Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne 21. prosince 2020 – B v. Dyrektor Izby Skarbowej w W.

(Věc C-696/20)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Žalobce: B

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Předběžná otázka

Brání článek 41 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 , jakož i zásada proporcionality a neutrality tomu, aby v takové situaci, jako je situace dotčená ve věci v původním řízení, bylo použito takové vnitrostátní ustanovení, jako je čl. 25 odst. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (zákon ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb), na pořízení zboží uvnitř Společenství uskutečněné osobou povinnou k dani,

-    pokud toto pořízení již bylo zdaněno na území členského státu, v němž se zboží nacházelo při ukončení odeslání, a to ze strany pořizovatelů zboží od této osoby povinné k dani,

-    přičemž je prokázáno, že jednání osoby povinné k dani nebylo součástí žádného daňového úniku, ale bylo výsledkem chybné identifikace řetězových dodání, a že tato osoba uvedla polské identifikační číslo pro DPH pro účely tuzemského dodání, a nikoli dodání uvnitř Společenství?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1