Prasība, kas celta 2012. gada 27. jūnijā – ZZ/Komisija

(lieta F-66/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāves – L. Levi un A. Blot, advokātes)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar kuru noteikta kapitāla summa, ko var pārskaitīt par pensijas tiesībām, kuras iegūtas pirms dienesta uzsākšanas, kā arī izdienas gadu skaita, kas tiek atzīti saistībā ar šo pārskaitījumu uz Eiropas Savienības iestāžu pensiju shēmu, aprēķinu

Prasītāja prasījumi:

primāri:

atcelt atbildētājas 2011. gada 30. novembra lēmumu, ar kuru noteikta kapitāla summa, ko var pārskaitīt par pensijas tiesībām, kuras prasītājs ieguvis NATO, kā arī izdienas gadu skaita, kas tiek atzīti saistībā ar šo pārskaitījumu uz Eiropas Savienības iestāžu pensiju shēmu, aprēķinu;

ja vajadzīgs, atcelt 2012. gada 28. marta lēmumu, ar kuru skaidri tiek noraidīta prasītāja 2012. gada 23. janvāra sūdzība;

katrā ziņā:

atzīt morālā kaitējuma nodarījumu un piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam summu, kas provizoriski novērtēta EUR 20 000 apmērā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.