Sag anlagt den 6. august 2008 - Sluiter mod Europol

(Sag F-68/08)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Rudolf Sluiter (Hillegom, Nederlandene) (ved avocat P. de Casparis)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen af 4. oktober 2007, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at der ikke var mulighed for at tilbyde ham en fast stilling.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 4. oktober 2007, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at der ikke var mulighed for at tilbyde ham en fast stilling, af afgørelsen af 29. april 2008 om afslag på klagen over den første afgørelse og af afgørelsen af 12. juni 2008, som er truffet i forlængelse af afgørelsen af 4. oktober 2007.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________