Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 20. listopadu 2012 – Ghiba v. Komise

(Věc F-10/11)1

„Veřejná služba – Vnitřní výběrové řízení – Odepření účasti na výběrovém řízení – Podmínky způsobilosti – Pojem útvary spadající pod Komisi“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Dorina Maria Ghiba (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně B. Eggers a P. Pecho, zmocněnci, poté B. Eggers, zmocněnkyně)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a J. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba – Zrušení rozhodnutí výběrových komisí ve výběrovém řízení KOM/INT/EU2/AST3, kterými byly zamítnuty kandidatury žalobkyň z důvodu, že nesplňují podmínky způsobilosti vyžadované v oznámení o výběrovém řízeníVýrok rozsudkuŽaloba se zamítá.D. M. Ghiba ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů vynaložených Evropskou komisí.Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.