Kasační opravný prostředek podaný dne 12. listopadu 2020 Validity Foundation - Mental Disability Advocacy Centre a Center for Independent Living Association proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 2. září 2020 ve věci T-613/19, ENIL Brussels Office a další v. Komise

(Věc C-622/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Mental Disability Advocacy Centre a Center for Independent Living Association (zástupci: B. Van Vooren, advocaat, P. Bogaert, advocaat, L. Gorywoda, adwokat)

Další účastníci řízení: Evropská komise a European Network on Independent Living Brussels Office (ENIL Brussels Office)

Soudní dvůr (devátý senát) usnesením ze dne 15. dubna 2021 rozhodl, že kasační opravný prostředek se zamítá jako zjevně neopodstatněný a uložil navrhovatelkám, aby nesly vlastní náklady řízení.

____________