2008. március 4-én benyújtott kereset - V kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-33/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: V (képviselő: C. Ronzi ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperest arról tájékoztató 2007. május 15-i bizottsági határozat megsemmisítése, hogy nem felel meg tisztség Európai Bizottságnál történő gyakorlásához megkövetelt fizikai alkalmasságra vonatkozó követelményeknek, egyes szakvélemények személyzeti aktájából való eltávolítása, valamint az elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére irányuló kérelem

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest arról tájékoztató 2007. május 15-i bizottsági határozatot, hogy nem felel meg a tisztség Európai Bizottságnál történő gyakorlásához megkövetelt fizikai alkalmasságra vonatkozó követelményeknek;

a Közszolgálati Törvényszék a szükség esetén semmisítse meg a felperes 2007. június 1-jén benyújtott panaszát elutasító, 2007. július 12-i határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el a 2006. szeptember 15-i, 2006. szeptember 21-i és 2007. március 28-i szakvéleményeknek a felperes személyzeti aktájából való eltávolítását, és következésképpen állapítsa meg, hogy az eredeti, 2006. június 26-i orvosi véleményt kell figyelembe venni, amely a felperes munkavégzésre való alkalmasságát állapította meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperest ért, átmenetileg, méltányosan 170 900 euróban meghatározott (az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre meghatározott kamatlábat két százalékponttal növelve, 2006. augusztus 1-jétől számított késedelmi kamattal növelendő összegű) vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére,

a Közszolgálati Törvényszék átmeneti intézkedés címén rendelje el a tartaléklista érvényességének felperes tekintetében való meghosszabbítását, ha a Közszolgálati Törvényszék 2009. február hónapját (a tartaléklista érvényessége határidejének lejárta) követően hozzná meg ítéletét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

____________