EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2013 m. spalio 16 d.

Byla F‑50/10

Simone Thérèse De Roos-Le Large

prieš

Europos Komisiją

„Draugiškas ginčo sprendimas – Procedūros reglamento 69 straipsnio 1 dalis –Tarnautojų teismo iniciatyva šalių pasiektas susitarimas – Išbraukimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo S. T. De Roos-Le Large prašo panaikinti Europos Komisijos sprendimą pareikalauti, kad ieškovė grąžintų šiai institucijai 119 507,90 EUR sumą per penkiolika dienų nuo šio sprendimo gavimo, o neįvykdžius šio reikalavimo – imtis priverstinio išieškojimo.

Sprendimas:      Išbraukti bylą F‑50/10 De Roos-Le Large prieš Komisiją iš Tarnautojų teismo registro. Šalys padengia bylinėjimosi išlaidas pagal jų pasiektą susitarimą.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 straipsnis)