Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 13. prosince 2012 - Parikka v. ESVČ

(Věc F-70/12)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 258, 25.08.2012, s. 29.