Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 29. junija 2011 - Schuerewegen proti Parlamentu

(Zadeva F-125/10)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Ukrep odstranitve z delovnega mesta - Odvzem službene izkaznice - Odvzem pravice do dostopa do računalniškega omrežja - Predhodna upravna pritožba - Elektronski prenos - Dejanska seznanitev s strani uprave - Zamuda - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luksemburg) (zastopnika: P. Nelissen Grade in G. Leblanc, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: O. Caisou-Rousseau in E. Despotopoulou, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe OPI, s katero je bila tožeča stranka odstranjena z delovnega mesta in s katero ji je bila odvzeta službena izkaznica, in aktov, ki so sledili tej odločbi, ter zahteva za odškodnino.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    D. Schuerewegenu se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 30, 29.1.2011, str. 68.