A Bundesfinanzhof (Németország) által 2020. december 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Y GmbH kontra Hauptzollamt

(C-668/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Y GmbH

Alperes és ellenérdekű fél: Hauptzollamt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni a Kombinált Nómenklatúra1 1302 19 05 vámtarifaalszámát, hogy e vámtarifaalszám alá kell besorolni az etil-alkohollal és vízzel hígított, körülbelül 90 térfogatszázaléknyi, illetve 85 tömegszázaléknyi etil-alkoholból, legfeljebb 10 tömegszázaléknyi vízből, 4,8 tömegszázaléknyi szárazmaradékból és 0,5 tömegszázaléknyi vaníliából álló, kivont vanília oleorezint is annak ellenére, hogy a Kombinált Nómenklatúra 13. árucsoportjához fűzött 1. megjegyzés ij) pontja szerint a kivont olajtartalmú gyanta (oleorezin) nem tartozik a Kombinált Nómenklatúra 1302 vámtarifaszáma alá?

2)    A Kombinált Nómenklatúra 3301 90 30 vámtarifaalszáma értelmében vett kivont oleorezineknek minősülnek-e az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésben leírtakhoz hasonló áruk?

3)    Úgy kell-e értelmezni a Kombinált Nómenklatúra 302 10 90 vámtarifaalszámát, hogy az előzetes döntéshozatalra előterjesztett első kérdésben leírtakhoz hasonló árukat illatanyag-keverékként vagy az élelmiszeriparban használt olyan keverékként kell besorolni, amely egy vagy több ilyen anyagon alapul (beleértve az alkoholos oldatokat is)?

4)    A Kombinált Nómenklatúra 1302 19 05 vámtarifaalszáma alá tartozó áruk vagy a Kombinált Nómenklatúra 3301 90 30 vámtarifaalszáma alá tartozó kivont oleorezin is a 92/83/EGK irányelv2 27. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében vett aromaanyagnak minősül-e?

____________

1 A 2015. október 6-i (EU) 2015/1754 bizottsági végrehajtási rendelettel (HL 2015. L 285., 1. o.; helyesbítés: HL 2015. L 288., 16. o.) módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL 1987. L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.) I. melléklete.

2 Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i tanácsi irányelv (HL 1992. L316., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 206. o.).