Prasība, kas celta 2008. gada 3. janvārī - Marcuccio/Komisija

(lieta F-3/08)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība, kas iesniegta saistībā ar atbildētājas lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu saņemt viņam adresēta, angļu valodā sagatavota paziņojuma tulkojumu itāļu valodā.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2007. gada 15. februāra paziņojumu, prot. RELEX.K7/PL/dg D(2007)502497;

atcelt jebkuru lēmumu, ar ko atbildētāja ir noraidījusi 2007. gada 27. janvāra lūgumu, kuru prasītājs iesniedzis iecēlējinstitūcijai;

atcelt, ja nepieciešams, jebkuru lēmumu, ar ko ir noraidīta 2007. gada 26. maija sūdzība, kuru prasītājs iesniedzis iecēlējinstitūcijai;

piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus EUR 1000 apmērā, kas prasītājam radīti ar aktiem, kurus ir lūgts atcelt, vai arī lielāku vai mazāku summu, ko Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________