Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. lipnja 2021. uputio Landgerichts Erfurt (Njemačka) – A/B

(predmet C-388/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Erfurt

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: A

Tuženik: B

Prethodna pitanja

1.    Je li svrha i cilj članka 18. stavka 1., članka 26. stavka 1. i članka 46. Direktive 2007/46/EZ1 u vezi s člancima 4., 5. i 13. Uredbe (EZ) br. 715/20072 i to da se zaštite interesi pojedinačnih kupaca motornih vozila i njihova imovina? Obuhvaća li to i interes pojedinačnog kupca vozila da ne kupi vozilo koje nije u skladu sa zahtjevima prava Unije, a osobito ne vozilo u koje je ugrađen poremećajni uređaj zabranjen na temelju članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007?

2.    Nalaže li se pravom Unije, osobito načelom djelotvornosti i temeljnim pravima Unije kao i vlastitim pravima prirode da građanskopravni zahtjev za naknadu štete kupca vozila protiv proizvođača vozila postoji u slučaju svakog skrivljenog postupanja, namjernog ili iz nepažnje, proizvođača vozila u pogledu stavljanja na tržište vozila u koje je ugrađen poremećajni uređaj zabranjen na temelju članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007?

____________

1 Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL 2007, L 263, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 35., str. 103.)

2 Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL 2007, L 171, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 284.)