A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. június 13-i ítélete – Davids kontra Bizottság

(F-105/11. sz. ügy)1

„Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazottak – Állandó munkakört betöltő ideiglenes alkalmazottak – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 8. cikke – Az OLAF főigazgatójának az OLAF ideiglenes személyi állománya felvételére és alkalmazására vonatkozó új politikáról szóló 2005. június 30-i határozata – Az ideiglenes alkalmazotti szerződések maximális tartama – Joggal való visszaélés”

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Hans Davids (Doorn, Hollandia) (képviselők: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az OLAF főigazgatója azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben elutasította a felperes az iránti kérelmét, hogy hosszabbítsa meg az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének b) pontja értelmében vett ideiglenes alkalmazotti szerződését.

Az ítélet rendelkező része

1)    A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)    A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 6., 2012.1.7., 26. o.