Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2012 – Vienne κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-97/11) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Καθεστώς χρηματικών απολαβών – Οικογενειακά επιδόματα – Επίδομα στέγης – Λήξη του δικαιώματος στο επίδομα στέγης – Διάλυση του γάμου)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Philippe Vienne (Moutfort, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: P. Nelissen Grade και G. Leblanc, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: M. Ecker και S. Alves)

Αντικείμενο

Υπαλληλική υπόθεση – Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως του Κοινοβουλίου σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία η αλλαγή της οικογενειακής καταστάσεως αρχίζει να παράγει έννομα αποτελέσματα, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάργηση του επιδόματος στέγης κατόπιν της δικαστικής αποφάσεως περί διαζυγίου του προσφεύγοντοςΔιατακτικόΤο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:Απορρίπτει την προσφυγή.Ο P. Vienne φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.