Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 17 octombrie 2013 – BF/Curtea de Conturi a Uniunii Europene

(Cauza F-59/12)1

(Funcție publică – Numire – Ocuparea unui post de director – Anunț pentru ocuparea unui post vacant – Act care lezează – Lipsă – Inadmisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BF (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Uniunii Europene (reprezentanți: T. Kennedy și J. Vermer, agenți, asistați de D. Waelbroeck, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a anunțului ECA/2011/67 al Curţii de Conturi pentru ocuparea unui post vacant de director la direcția de resurse umane

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

BF suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Curtea de Conturi a Uniunii Europene.

____________

1     JO C 227, 28.7.2012, p. 38.