Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. veljače 2021. uputio Nejvyšší správní soud (Češka Republika) – HJ

(predmet C-101/21)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší správní soud

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: HJ

Tuženik: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prethodna pitanja

Protivi li se članku 2. u vezi s člankom 12. točkama (a) i (c) Direktive 2008/94/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca sudska praksa nacionalnih sudova prema kojoj se direktor trgovačkog društva ne smatra „zaposlenikom” u svrhu podmirenja potraživanja na ime naknade za rad u skladu s Direktivom 2008/94/EZ, samo zbog toga što je direktor kao zaposlenik istodobno i član statutarnog tijela tog trgovačkog društva?

____________

1 Dz.U. 2008, L 283, s. 36. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 128.)