Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 3. septembrī iesniegusi tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Beļģija) – Viasat UK Ltd, Viasat Inc./ Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

(Lieta C-417/20)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Pamatlietas puses

Prasītāji: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Atbildētāji: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis 2020. gada 8. oktobra rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________