Rješenje Službeničkog suda (sudac pojedinac) od 18. prosinca 2015. – De Nicola protiv EIB-a

(predmet F-128/11)1

(Javna služba – Osoblje EIB-a – Ocjenjivanje – Izvješće o ocjeni 2010 – Osporavanje – Unutarnji postupci – Uvjeti – Povlačenje tužbe – Tužba – Pravni interes – Nepostojanje – Razumni rok – Nepoštovanje – Očita nedopuštenost)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Carlo De Nicola (Strassen, Luksembourg) (zastupnik: L. Isola, odvjetnik)

Tuženik: Europska investicijska banka (zastupnici: G. Nuvoli i T. Gilliams, agenti, A. Dal Ferro, odvjetnik)

Predmet

Tužbom se zahtjeva, kao prvo, poništenje dopisa i odluka EIB-a donesenih u upravnom postupku u okviru ocjenjivanja tužitelja o izvršavanju poslova u 2010., kao drugo, poništenje odluke predsjednika EIB-a o nepokretanju postupka mirenja pred odborom za mirenje, kao treće, poništenje godišnje ocjene tužitelja za 2010. u dijelu u kojem mu nije dodijeljena ocjena „exceptional performance“ ili „very good performance“ te nije predložen za promaknuće za poslove skupine D te, naposljetku, da se EIB-u naloži da mu naknadi pretrpljenu materijalnu i nematerijalnu štetu.

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena.

Carlo De Nicola snosit će vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske investicijske banke.

____________

1 SL C 65, 3. 3. 2012., str. 21.