Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 4 decembrie 2008 - Blais/BCE

(Cauza F-6/08)1

(Funcție publică - Personal al BCE - Remunerație - Indemnizație de expatriere- Condițiile prevăzute de articolul 17 din condițiile de angajare ale BCE - Obligarea reclamanților la plata cheltuielilor de judecată - Cerințe de echitate - Articolul 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamantă: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentant: B. Karthaus, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanţi: F. Malfrère și F. Feyerbacher, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Funcție publică - Anularea deciziei Băncii Centrale Europene din 15 august 2007 prin care se refuza acordarea către reclamantă a indemnizației de expatriere pentru motivul că aceasta nu îndeplinește condițiile prevăzute de articolul 17 din Conditions of Employment ale BCE.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Blais suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Banca Centrală Europeană.

Banca Centrală Europeană suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 142, 7.6.2008, p. 39.