Personaldomstolens beslut av den 13 februari 2014 – Moës mot kommissionen

(Mål F-20/13)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1    JO C 114, 20.4/2013, s. 48.