Predmet C591/15

The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

protiv

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
i
Her Majesty’s Treasury

(zahtjev za prethodnu odluku koji je podnio High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 355. točka 3. UFEU‑a – Status Gibraltara – Članak 56. UFEU‑a – Sloboda pružanja usluga – Potpuno unutarnja situacija – Nedopuštenost”

Sažetak – Presuda Suda (veliko vijeće) od 13. lipnja 2017.

1.        Ugovori Unije – Područje teritorijalne primjene – Gibraltar – Uključenost – Slobodno pružanje usluga – Primjenjivost

(čl. 56. UFEU‑a i čl. 355. t. 3. UFEU‑a)

2.        Slobodno pružanje usluga – Odredbe Ugovora –Neprimjenjivost na državu članicu u potpuno unutarnjoj situaciji – Pružanje usluga osobama s uobičajenim boravištem ili poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini od strane gospodarskih subjekata s poslovnim nastanom u Gibraltaru – Potpuno unutarnja situacija

(čl. 56. UFEU‑a i čl. 355. t. 3. UFEU‑a)

1.      Na temelju članka 355. točke 3. UFEU‑a, odredbe Ugovorâ primjenjuju se na europska područja za čije je vanjske odnose odgovorna država članica.

U tom pogledu valja navesti da je Gibraltar europsko područje za čije je vanjske odnose odgovorna država članica, to jest Ujedinjena Kraljevina, i da se pravo Unije primjenjuje na to područje na temelju članka 355. točke 3. UFEU‑a (vidjeti, u tom smislu, presude od 23. rujna 2003., Komisija/Ujedinjena Kraljevina, C‑30/01, EU:C:2003:489, t. 47., i od 12. rujna 2006., Španjolska/Ujedinjena Kraljevina, C‑145/04, EU:C:2006:543, t. 19.).

Odstupanjem od članka 355. točke 3. UFEU‑a, na Gibraltar se, na temelju Akta o pristupanju iz 1972., ne primjenjuju akti Unije u određenim područjima prava Unije zato što su ta isključenja uspostavljena uzimajući u obzir poseban pravni položaj i osobito status slobodne luke tog područja (vidjeti, u tom pogledu, presudu od 21. srpnja 2005., Komisija/Ujedinjena Kraljevina, C‑349/03, EU:C:2005:488, t. 41.). Navedena isključenja ipak se ne odnose na slobodu pružanja usluga iz članka 56. UFEU‑a.

Iz prethodno navedenog proizlazi da se članak 56. UFEU‑a, na temelju članka 355. točke 3. UFEU‑a, primjenjuje na Gibraltar.

(t. 28.‑31.)

2.      Članak 355. točku 3. UFEU‑a u vezi s člankom 56. UFEU‑a treba tumačiti na način da je pružanje usluga gospodarskih subjekata s poslovnim nastanom u Gibraltaru osobama s uobičajenim boravištem ili poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini situacija u kojoj su svi elementi ograničeni na jednu državu članicu.

U tom pogledu Sud je već utvrdio, kao što su to navele sve zainteresirane osobe, da Gibraltar nije dio Ujedinjene Kraljevine (vidjeti u tom smislu presude od 23. rujna 2003., Komisija/Ujedinjena Kraljevina, C‑30/01, EU:C:2003:489, t. 47., i od 12. rujna 2006., Španjolska/Ujedinjena Kraljevina, C‑145/04, EU:C:2006:543, t. 15.). Ta okolnost ipak ne može biti odlučujuća pri utvrđivanju treba li dva područja, u svrhu primjenjivosti odredaba o temeljnim slobodama, smatrati jednom državom članicom.

Kad je riječ, kao prvo, o uvjetima pod kojima se članak 56. UFEU‑a primjenjuje na Gibraltar, točno je da članak 355. točka 3. UFEU‑a ne precizira da se taj članak 56. primjenjuje na Gibraltar „pod istim uvjetima pod kojima se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu”. Međutim, valja podsjetiti da članak 355. točka 3. UFEU‑a proširuje primjenjivost odredbi prava Unije na područje Gibraltara, uz iznimku isključenjâ izričito predviđenih Aktom o pristupanju iz 1972., koja se ipak ne odnose na slobodu pružanja usluga. Nadalje, u tom pogledu nije relevantna činjenica, na koju se poziva vlada Gibraltara, da se članak 56. UFEU‑a primjenjuje na Gibraltar na temelju članka 355. točke 3. UFEU‑a i na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 52. stavka 1. UEU‑a.

Kao drugo, ne postoje drugi elementi na temelju kojih bi se veze između Gibraltara i Ujedinjene Kraljevine, u svrhu članka 56. UFEU‑a, mogle smatrati sličnima onima koje postoje između dviju država članica. Izjednačavanje trgovine između Gibraltara i Ujedinjene Kraljevine s trgovinom između država članica značilo bi nijekanje povezanosti priznate u članku 355. točki 3. UFEU‑a između tog područja i te države članice.

(t. 35., 36., 38.‑42. i izreka)