Beroep ingesteld op 3 oktober 2008 - Ackerman e. a. / EIB

(Zaak F-79/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Lucie Ackerman (Straatsburg, Frankrijk) en anderen (vertegenwoordiger: L. Lévi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers' pensioenafrekeningen over de maand februari 2008, voor zover daarin de jaarlijkse aanpassing van de pensioenen voor het jaar 2007 slechts met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008, en niet vanaf 1 juli 2007, wordt toegepast en, derhalve, veroordeling van de EIB tot betaling van het restant van het pensioen overeenkomende met de toepassing van de jaarlijkse aanpassing voor 2007, van het restant van het pensioen zoals dat volgt uit de toepassing van de jaarlijkse aanpassing voor 2007 op het bedrag van de pensioenen die vanaf januari 2009 zullen worden betaald en vertragingsrente over het verschuldigde restant van de pensioenen tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van verzoekers' pensioenafrekeningen over de maand februari 2008, voor zover daarin de jaarlijkse aanpassing van de pensioenen voor 2007 slechts met terugwerkende tot 1 januari 2008, en niet 1 juli 2007, wordt toegepast en, voor zover nodig, nietigverklaring van een op 13 februari 2008 gedateerde nota van de verwerende partij aan verzoekers;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling (i) van het restant van het pensioen overeenkomende met de toepassing van de jaarlijkse aanpassing voor 2007, dat wil zeggen een verhoging van 2.2 % voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 31 december 2007; (ii) het restant van het pensioen volgende uit de toepassing van de jaarlijkse aanpassing voor 2007 op het bedrag van de pensioenen die vanaf januari 2009 zullen worden betaald; (iii) vertragingsrente over het verschuldigde restant van de pensioenen tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen, waarbij de toe te passen rentevoet moet worden berekend op basis van het tarief dat de Europese Centrale Bank voor de basisherfinancieringsacties voor de betrokken periode heeft vastgesteld, vermeerderd met drie punten;

verwijzing van de Europese Investeringsbank in de kosten van de procedure.

____________