Acțiune introdusă la 21 aprilie 2010 - Kaskarelis/Comisia

(Cauza F-24/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Loukas Kaskarelis (Auderghem, Belgia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei prin care s-a refuzat acordarea către reclamant a indemnizației de expatriere și a indemnizației de instalare, precum și rambursarea cheltuielilor de călătorie

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Oficiului pentru Administrarea si Plata Drepturilor Individuale (PMO) prin care s-a refuzat acordarea indemnizației de expatriere și a indemnizației de instalare și rambursarea cheltuielilor de călătorie, precum și a deciziei autorității abilitate să încheie contractele de muncă (AAIC) prin care a fost respinsă reclamația formulată de reclamant;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________