Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 5. září 2012 – Skovbjerg Gras v. Komise

(Věc F-37/11)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 173, 11.6.2011, s. 16.