Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 25 februarie 2021 – BT/Laudamotion GmbH

(Cauza C-111/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: BT

Pârâtă: Laudamotion GmbH

Întrebările preliminare

O afecțiune psihică a unui pasager, care ajunge să prezinte un nivel patologic, cauzată de un accident constituie o „vătămare corporală” în sensul articolului 17 alineatul (1) din Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999, semnată la 9 decembrie 1999 de Comunitatea Europeană și aprobată în numele acesteia prin Decizia 2001/539/CE1 a Consiliului din 5 aprilie 2001?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

Articolul 29 din convenția menționată se opune unei cereri de despăgubire întemeiate pe dreptul național aplicabil?

____________

1 Decizia Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal) (JO 2001, L 194, p. 38, Ediție specială, 07/vol. 8, p. 112).