Hogere voorziening ingesteld op 10 juli 2020 door Abarca – Companhia de Seguros SA tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 april 2020 in zaak T-106/19, Abarca/EUIPO – Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(Zaak C-313/30 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Abarca – Companhia de Seguros SA (vertegenwoordigers: J. M. Pimenta, advogado, Á. Pinho, advogada)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Abanca Corporación Bancaria, SA

Bij beschikking van 13 oktober 2020 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) beslist dat de hogere voorziening niet wordt toegelaten en Abarca – Companhia de Seguros SA verwezen in haar eigen kosten.

____________