Hogere voorziening ingesteld op 7 december 2020 door Laboratorios Ern, S.A. tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 5 oktober 2020 in zaak T-51/19, Laboratorios Ern/EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal)

(Zaak C-667/20 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Laboratorios Ern, S.A. (vertegenwoordigers: T. González Martínez en R. Guerras Mazón, advocaten)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ

Bij beschikking van 18 maart 2021 heeft het Hof (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) beslist de hogere voorziening niet toe te laten en Laboratorios Ern te verwijzen in haar eigen kosten.

____________