Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 29. septembri 2011. aasta otsus – AJ versus komisjon

(kohtuasi F-80/10)

(Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – Personalieeskirjade artiklid 43 ja 45 – Hindamisaruanne – Ilmne hindamisviga – Põhjendamiskohutus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AJ (Waterloo, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja C. Berardis-Kayser)

Ese

Nõue tühistada hagejale ajavahemiku kohta 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008 koostatud hindamisaruanne

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

AJ kannab ise oma kohtukulud ja talt mõistetakse välja komisjoni kohtukulud.