Žaloba podaná dne 19. listopadu 2010 - Heath v. ECB

(Věc F-121/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michael Heath (Southampton, Spojené království) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Zrušení důchodových výměrů žalobce za měsíc leden 2010 a další měsíce v rozsahu, v němž uplatňují zvýšení penze o 0,6 % v návaznosti na úpravu penzí za rok 2010 a náhrada škody utrpěné žalobcem

Návrhová žádání žalobce

zrušit platový výměr za leden 2010 a následující měsíce v rozsahu, v němž uplatňují zvýšení penze o 0,6 % tak, aby bylo možné uplatnit zvýšení o 2,1 % vypočítané v souladu s platným GSA ("General Salary Adjustment" - obecných úprav platu);

v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádostí o přezkum a stížností podaných žalobcem, tedy rozhodnutí ze dne 11. května 2010 a 9. září 2010;

uložit žalované zaplatit rozdíl mezi zvýšením penze o 0,6 % přiznanému žalobci neoprávněně od ledna 2010 a zvýšením penze o 2,1 %, na které měl nárok, tedy zvýšení platu o 1, 5 % měsíčně za období od ledna 2010. Na tyto částky se má použít úrok od data jejich příslušné doby splatnosti až do jejich skutečného zaplacení, vypočítaný na základě míry určené Evropskou centrální bankou pro hlavní operace refinancování, použitelné pro dotčené období, zvýšené o dva body;

uložit žalované zaplatit 5 000 eur jako náhradu majetkové škody způsobené žalobci v důsledku ztráty jeho kupní síly;

uložit žalované zaplatit 5 000 eur, hodnocené ex aequo et bono, jako náhradu jeho nemajetkové újmy;

uložit ECB náhradu nákladů řízení.

____________