2021 m. balandžio 12 d. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovėnija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o. / Slovėnijos Respublika

(Byla C-235/21)

Proceso kalba: slovėnų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o.

Kita kasacinio proceso šalis: Slovėnijos Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar rašytinė sutartis gali būti laikoma sąskaita faktūra, kaip ji suprantama pagal PVM direktyvos1 203 straipsnį, tik jeigu joje yra visi sąskaitos faktūros rekvizitai, nurodyti PVM direktyvos 3 skyriuje („Sąskaita faktūra“)?

arba, jei į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai,

2.    Kokie turi būti rekvizitai ar aplinkybės, kuriais remiantis bet kuriuo atveju rašytinė sutartis (taip pat) gali būti laikoma sąskaita faktūra, sukuriančia prievolę mokėti PVM, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 203 straipsnį?

arba, tiksliau,

3.    Ar dviejų PVM mokėtojų sudaryta rašytinė sutartis dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo gali būti laikoma sąskaita faktūra, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 203 straipsnį, jeigu iš jos matyti aiškus ir objektyviai nustatomas prekių pardavėjo ar paslaugų teikėjo, kaip sutarties šalies, ketinimas išrašyti su konkrečiu sandoriu susijusią sąskaitą faktūrą ir pirkėjas gali pagrįstai manyti turįs teisę remdamasis ja atskaityti sumokėtą pirkimo PVM?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).