T‑169/08. sz. ügy

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

kontra

az Európai Bizottság

„Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – A görög lignitértékesítési piac és nagykereskedelmi villamosenergia-piac – Az EK 82. cikkel összefüggésben értelmezett EK 86. cikk (1) bekezdésének megsértését megállapító határozat – A lignit bányászatával kapcsolatban biztosított jogoknak a Görög Köztársaság által egy közvállalkozásnak való odaítélése vagy fenntartása”

Összefoglaló – A Törvényszék ítélete (hatodik tanács), 2012. szeptember 20.

1.      Verseny – Közvállalkozások és olyan vállalkozások, amelyeknek a tagállamok különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak – EK 86. cikk – Terjedelem

(EK 86. cikk, (1) bekezdés)

2.      Verseny – Közvállalkozások és olyan vállalkozások, amelyeknek a tagállamok különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak – Erőfölény – Az EK 82. cikkel való kifejezett összeegyeztethetetlenség hiánya

(EK 82. cikk és EK 86. cikk, (1) bekezdés)

1.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 79. pont)

2.      Az EK 86. cikk (1) bekezdésében szereplő tilalmaknak a tagállamok a címzettjei, míg az EK 82. cikknek a vállalkozások a címzettjei, melyeknek megtiltja az erőfölénnyel való visszaélést. E két rendelkezés együttes alkalmazásának esetében az EK 86. cikk (1) bekezdésének egy tagállam általi megsértése csak akkor állapítható meg, ha az állami intézkedés ellentétes az EK 82. cikkel. Felmerül tehát a kérdés, hogy mennyiben kell egy vállalkozás erőfölénnyel való akárcsak esetleges, az állami intézkedéssel kapcsolatban álló visszaélését azonosítani.

E tekintetben annak egyszerű megállapításával, hogy adott felperes, korábbi monopoljellegű vállalkozás, a lignithez való kiváltságos hozzáférés nyújtotta előnyből eredően továbbra is fenntartja a nagykereskedelmi villamosenergia‑piacon meglévő erőfölényét, és e helyzet a piacon egyenlőtlen esélyeket teremt az említett felperes és a többi vállalkozás között, a Bizottság nem határozta meg és nem is bizonyította a jogilag megkövetelt módon, hogy a szóban forgó állami intézkedés milyen, az EK 82. cikk szerinti visszaélés elkövetésére indította vagy indíthatta az érintett vállalkozást. Azon puszta tény, hogy az utóbbi egy állami intézkedés következtében a versenytársaihoz képest előnyös helyzetben van, önmagában nem jelent erőfölénnyel való visszaélést.

(vö. 86., 93., 103. pont)