Kanne 3.10.2011 - ZZ v. parlamentti

(Asia F-97/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Parlamentin päätöksen, joka koskee sitä päivää, josta lukien siviilisäädyn muutos otetaan huomioon kotitalouslisän poistamisessa sellaisen siviilituomion johdosta, jolla kantajalle on myönnetty avioero, kumoaminen.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 4.7.2011 tekemä päätös, jolla kantajan valitus hylätään osittain, on kumottava.

Nimittävän viranomaisen 21.1.2011 tekemä päätös, joka on annettu tiedoksi hallinnollisen Streamline-nimisen sovelluksen välityksellä ja jolla kantajan siviilisäädyn muuttumisen voimaantulopäiväksi on määrätty avioerotuomion antamispäivä, on kumottava.

Nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava, mitä vaikutuksia riidanalaisten päätösten kumoamisella on, ja erityisesti se päivämäärä, jolloin kantajan ja hänen entisen puolisonsa välisen avioeron toteavan tuomion on katsottava tulevan voimaan, eli päivämäärä, jolloin tuomio on merkitty väestörekisteriin, mikä on tapahtunut 26.4.2011.

Parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________