Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 14. julija 2011 – Praskevicius proti Parlamentu

(Zadeva F-81/10)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Člen 45 Kadrovskih predpisov – Očitna napaka pri presoji – Točke za delovno uspešnost – Primerjalna ocena uspešnosti – Obrazložitev)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vidas Praskevicius (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnika: P. Nelissen Grade in G. Leblanc, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: V. Montebello-Demogeot in N. B. Rasmussen, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke o nevključitvi tožeče stranke na seznam uradnikov, ki bodo v napredovalnem obdobju 2009 napredovali v naziv AD6, in zahtevek za povrnitev nastale nepremoženjske škode.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1     UL C 301, 6.11.2010, str. 66.