DIGRIET TAL-PRESIDENT TAT-TIENI AWLA TAT-TRIBUNAL GĦAS-SERVIZZ PUBBLIKU


16 ta’ Settembru 2011


Kawża F‑138/07


Rinse van Arum

vs

Il-Parlament Ewropew

“Tħassir tal-kawża”

Suġġett:      Permezz ta’ ittra li waslet fir-Reġistru tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fl-20 ta’ Lulju 2011, R. van Arum informa lit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku li, fid-dawl tad-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea fit-28 ta’ Ġunju 2011 fil-Kawża T‑454/09 P, van Arum vs Il-Parlament, huwa qed jirrinunzja għal dan ir-rikors ippreżentat abbażi tal-Artikoli 236 KE u 152 EA.

Deċiżjoni:      Il-Kawża F‑138/07, van Arum vs Il-Parlament, hija mħassra mir-Reġistru tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku. Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.